ارت آسانسور

ضرورت ایجاد شبکه ارت اسانسور

 اکثر مصرف کنندگان الکتریکی دارای بدنه فلزی می باشند. از آنجاکه فلزات هادی جریان برق هستند لذا همواره خطر برق دار شدن آنها وجود دارد. برای حل این مسئله و جلوگیری از مشکلات احتمالی از سیستم ارتینگ در ساختمان و تمام تجهیزاتی که دارای بدنه فلزی هستند استفاده می شود، که به شرح آن خواهیم پرداخت:

۱. دراغلب آیین نامه ها و مقررات به شدت توصیه شده که تاسیسات سیم کشی برق رسانی را از تلفن و وسایل مخابراتی دیگر و همچنین لوله های گاز و آب و ... دور نگهدارند. در مواردی که این امر ممکن نباشد، لازم است که بدنه فلزی لوله های برق با دیگر لوله ها متصل شوند و در نهایت به چاه ارت متصل گردد.

در صورتیکه این کار به خوبی انجام نگیرد، در صورت اتصال فاز به لوله برق، اختلاف پتانسیلی بین لوله های برق و دیگر لوله ها نظیر آب و گاز و ... به وجود می آید که ممکن است سبب برق گرفتگی و یا برق دار شدن، جرقه و آتش سوزی شود.

لذا چنانچه کلیه قسمتهای فلزی به یکدیگر وصل شوند و در نهایت با چاه ارت ارتباط پیدا کنند، این عمل از برق دار شدن با ولتاژهای خطرناک جلوگیری می نمایند و شرایط را به حد بالای ایمنی نزدیک تر می کند. 

2-سیستم ارت، سیستم حفاظتی ساده و ارزانی است که در صورت برق دار شدن بدنه مصرف کننده ها و تجهیزات برقی ما را از خطر برق گرفتگی مصون می دارد. این روش برق بدنه را از طریق یک سیم ( سیم ارت ) به زمین منتقل می نماید و لذا شخص دچار برق گرفتگی نخواهد شد.

همانطور که میدانیم جریان برق همیشه از مسیری بسته می شود که کمترین مقاومت را دارا باشد. در شکل ساده زیر همانطور که مشهود است بدن انسان به عنوان یک هادی و سیم ارت به عنوان هادی دیگر، با یکدیگر اتصال موازی را تشکیل می دهند. بدین وسیله تمامی جریان از سیم بدون مقاومت عبور کرده و به انسان آسیبی نمی رسانند.

 3-   همانگونه که در بالا ذکر شد، اجسام هادی باید به وسیله یک سیم هادی همبندی شوند. همبندی یعنی هم پتانسیل کردن دو یا چند جسم هادی به وسیله اتصال آنها به یکدیگر با استفاده از یک سیم هادی. اجسام یکه همبندی می شوند ( یا به یکدیگر اتصال داده می شوند ) هیچ اختلاف پتانسیلی با یکدیگر ندارند. از همین رو بین اجسامی که هم پتانسیل هستند، جرقه ساکن ایجاد نمی شود.

اتصال زمین یا ارت کردن یعنی اتصال یک جسم رسانا به وسیله یک هادی به زمین.همبندی و اتصال زمین معمولا در اجسامی که دارای هادی های خوبی هستند، بسیار موثر است.

لازم به ذکر است که هادی همبندی و سیم اتصال زمین موثر و مفید باید دارای استحکام، مقاومت خوردگی و قابلیت ارتجاعی برابر باشند. همچنین برای اتصال زمین می توان از سیم لخت  یا روپوش دار ( کابل ) استفاده کرد، اما باید به صورت مستمر بازدید شود تا از اتصال کامل آن اطمینان حاصل گردد.

4-   یکی از موضوعات بسیار مهم در شبکه ارت موضوع " چاه ارت " می باشد. برای این چاه عمق متصور می باشد، ولی بهترین چاه آنست که به قسمت نمناک و مرطوب زمین رسیده باشد. زیرا چنین خاکی دارای مقاومت الکتریکی کمی می باشد. حال الکترود ( میل یا ... ) را در داخل چاه قرار داده و با یک سیم مسی قطور با مقاومت الکتریکی کم به بیرون چاه هدایت می شود. اطراف میل یا ... را زغال و نمک ریخته و خود چاه را با ماسه پر می کنند. بهتر است سیم رابط چاه و الکترود با شین زمین از سیم مسی بافته شده باشد.

آنچه که مسلم است شکل هندسی چاه نقشی در کارایی آن ندارد. برای اینکه مقاومت زمین بیش از پیش کم شود می توان از پودر کربن و براده فلزاتی که زنگ نمی زنند ( مثل آلومینیوم، مس و ... ) استفاده کرد.

انتخاب میل ( عامل ) بستگی به جنس زمین دارد. هر چه زمین مرطوب تر باشد طول عامل کمتر خواهد بود.

 

میل انواع مختلف دارد :

1- میل سطحی

2- میل صفحه ای

3- میل عمقی ( میله ای )

کلید های ارت فالت و نشتی جریان

یکی از عوامل اصلی در بروز خسارات مالی ، صدمات و تلفات جانی به ویژه در منازل مسکونی ، مراکز اداری ، تجاری و مجتمع های صنعتی عدم رعایت مسائل ایمنی در استفاده از انرژی برق میباشد .

 بمنظور حفاظت از جان افراد در مقابل خطر برق گرفتگی و جلوگیری از خطرات جریان نشتی از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی ( محافظ جان ) استفاده می شود . این کلیدها که براساس حساسیت خود به دو نوع خانگی و صنعتی تقسیم می شوند ، علاوه بر حفاظت افراد در مقابل تماس مستقیم و یا غیر مستقیم برق ، با جلوگیری از نشتی جریان در حفاظت دستگاه ها و تجهیزات صنعتی نیز موثر می باشند . براین اساس در صورتی که حساسیت کلیدها تا 30 میلی آمپر باشد این کلید به عنوان حفاظت از جان و در صورتی که حساسیت آن بیشتر از 30 میلی آمپر باشد به عنوان حفاظت از تجهیزات صنعتی بکار می رود .

 اساس کار کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی ، مقایسه جریان ورودی با جریان خروجی کلید می باشد به طوری که اگر جریان نشتی در مداری که کلید در آن واقع شده است بیشتر از حساسیت کلید باشد کلید عمل کرده و جریان ورودی و در نتیجه مدار را قطع می نماید .

 از مزایای دیگر استفاده از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی جلوگیری از بروز آتش سوزی در اثر وجود جریان نشتی می باشد . باتوجه به اینکه یم جریان 5/0 آمپری می توان باعث بروز آتش سوزی شود ، کلید حفاظت از خط برق گرفتگی با تشخیص جریان نشتی و قطع جریان ورودی ، مانع از بروز آتش سوزی می شود . همچنین از آنجا که در صورت وجود جریان نشتی در بدنه وسائل برقی و یا سیستم سیم کشی ساختمان ، این جریان به مرور زمان یاد می شود و احتمال سوختن وسایل برقی و سیستم سیم کشی ساختمان را به وجود می آورد لذا استفاده از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی ، با توجه به کاهش میزان هدر رفتن انرژی الکتریکی و برق مصرفی . صرفه جوئی اقتصادی و حفظ ثروتهای ملی را نیز در بر خواهد داشت .

 الف- مشخصات کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی ( جریان نشتی ) :

1.  دمای کاری کلیدها جهت قطع جریان نشتی متناوب   از 25- تا 40- درجه سیلسیوس و با قدرت اتصال کوتاه 6 تا 25 کیلو آمپر می باشد .

2. جهت حفاظت کـلـیـدهـا و مـدار مصرفی در مـقـابـل اتصال کوتاه و اضافه بار بایستی فیوز پشتیبان (Back-Up Fuse) با توجه به جریان نامی کلید و مشخصات ارائه شده در کاتالوگ نصب گردد .

3. کلیدها با جریان نامی 125-16 آمپر تولید می شوند .

4. کلیدها جهت استفاده مشترکین تکفاز ( خـانـگی ) بـه صورت دو پـل ( فـاز + نـول ) و مشترکین سه فـاز ( صنعتی ) به صورت چهار پل ، که می تواند همراه با نول و یا بدون نول ( در سیستم های سه سیمه ) بکار رود .

5. میزان جریان قطع خودکار کلیدها ( حساسیت ) از 10 میلی آمپر تا 5/1 آمپر ، و مدت زمان قطع حداکثر 200 میلی ثانیه است .

 ب- دستور العمل نصب :

باتوجه به مقررات و استانداردهای بین المللی ، رعایت موارد ذیل در نصب کلیدهای محافظ جان ضروری می باشد :

1- قبل از نصب بایستی با آمپرمتر مخصوص میزان نشتی جریان در مداری که قرار است . کلید فوق نصب گردد اندازه گیری شود و در صورتیکه میزان جریان نشتی بیشتر از 2% حساسیت نامی کلید باشد پس از نشت یابی و رفع نقص ، اقدام به نصب کلید گردد. این نشتی می تواند بین فاز و زمین ، نول و زمین ، فاز یا نول با فازها و نول ها مدارهای مجاور باشد که در تمام حالت های فوق کلید اقدام به قطع مدار می نماید .

2- در مورد کلیدهای دو پل سیم نول به ترمینال مشخص شده با علامت Nو سیم فاز به ترمینال مشخص شده با علامت Lمتصل می شود .

3- در سیستم تکفاز ، دو سیم نول و فاز و در سیستم سه فاز ، چهار سیم ( سه فاز و نول ) بایستی به ورودی و خروجی کلید متصل گردد.

4- باتوجه به موقعیت نصب ، سیم های ورودی و خروجی می توانند از بالا و یا پائین به کلید متصل شوند که این امر در کارکرد کلید اثری نخواهد داشت .

5- درجه حفاظت کلیدها برای جلوگیری از ورود اجسام خارجی برابر با IP 40می باشد.

6- کلید عملیات نصب و رفع نقص بایستی توسط فرد متخصص انجام شود .

7-  ترمینال های ورودی و خروجی کلیدها باتوجه به آمپر کلید برای بالاترین قطر کابل یا سیم در نظر گرفته شده و از این نظر مشکلی وجود نخواهد داشت .

8- همراه با کلید امکان استفاده از کنتاکت کمکی نیز وجود دارد .

ب- دستور العمل دوره بهره برداری :

قطع جریان برق توسط کلید محافظ جان نشان دهنده آن است که حداقل یکی از وسایل برقی موجود در مدار و یا اینکه سیم کشی ساختمان دارای جریان نشتی می باشد که در این صورت باید ابتدا دو شاخه کلیه وسائل برقی را از پریزها بیرون آورده و پس از وصل مجدد کلید حفاظت از خطر برق گرفتگی مطابق با موارد زیر عمل نمود:

1- چنانچه کلید دوباره جریان برق را قطع نمود :

این امر بدین معنی است که در سیستم سیم کشی داخل ساختمان و یا سیم های خروجی از مدار کلید حفاظت از خطر برق گرفتگی جریان نشتی بوجود آمده است و تا زمانی که این نشتی وجود داشته باشد کلید قابل وصل نخواهد بود و هربار پس از وصل کلید ، بلافاصله فرمان قطع می دهد که در این صورت بایستی توسط فرد متخصص نسبت به رفع نقص اقدام گردد .

2- در صورتی که بعد از خارج نمودن کلیه وسایل برقی از مدار ، کلید حفاظت از خطر برق گرفتگی ، جریان برق را قطع نکند :

این امر بدین معنی است که در سیستم سیم کشی ساختمان مشکلی ندارد و یکی از وسائل برق داری جریان نشتی به بدنه می باشد که در این صورت وسائل برقی را تک تک به برق وصل نموده تا کلید قطع نماید ، قطع کلید نشانه آن است که آن وسیله برقی دارای جریان نشتی به بدنه می باشد که بایستی نسبت به رفع نقص آن اقدام گردد .

 در روی هر کلید حفاظت از خطر برق گرفتگی یک شاسی کلید قطع و وصل جهت قطع و وصل جریان عبوری از کلید ، و یک شاسی فشاری زرد رنگ بمنظور تست عملکرد کلید بکار رفته است . با فشار شاسی تست یک جریان نشتی مجازی به وجود می آید و باعث قطع کلید می گردد لذا حداقل هرماه یک بار می بایست از این دکمه استفاده نمود و در صورت کاربرد شاسی تست و عدم قطع مدار ، بایستی حتما" به مسئول نصب اطلاع داده شود تا نسبت به تعویض کلید اقدام نماید .

با استفاده از کلیدهای حفاظت از خطر برق گرفتگی یک عمر آسایش و امنیت و صرفه جوئی اقتصادی خواهید داشت .

 


Read more: http://nel.ir/index.aspx?siteid=1&fkeyid=&siteid=1&pageid=228#ixzz3IqMuGBPP

اهميت وجود سيستم ارتينگ وهم بندي در آسانسورها

    با توجه به اهميت برقراي ايمني براي مسافران  وسرويس كاران آسانسورها وبه جهت جلوگيري از هر گونه پيشامد ناشي از مشكلات الكتريكي در مدار ات فرمان، كنترل وقدرت آسانسورها كه احتمال  از كار افتادن  آسانسور ومحبوس شدن افراد  داخل آن وجود داردونيز  به جهت جلوگيري از هر گونه برق گرفتگي براي افراد داخل كابين ويا تعميركاران، لازم است كه اجراي سيستم ارتينگ وهم بندي در اين صنعت با دقت  وحساسيت خاصي انجام شود.

اجراي سيستم دقيق هم بندي مي تواند علاوه بر فراهم كردن محيطي هم پتانسيل در تجهيزات فلزي ، باعث جلوگيري از آسيب ديدگي تجهيزات كنترلي وفرمان به دليل موجهاي ناخواسته جريان وولتاژ ودر نهايت  آسيب ديدن قطعات الكترونيكي وازكار افتادن حركت آسانسور شود.
احداث الكترود اتصال زمين مناسب ارت براي آسانسورها با قابليت دسترسي وتست دوره اي از اهميت خاصي برخوردار است كه متاسفانه گاها" در صنعت آسانسور كشورمان به خوبي ديده نمي شود.ومقوله ارت آسانسورها فقط جنبه تشريفاتي پيدا كرده است.

در يك تقسيم بندي كلي براي ساختماني با يك كابين آسانسور ويك چاه وموتورخانه اتصال ارت به صورت زير مي بايست انجام شود:

۱- اتصال ارت به بدنه فلزي تابلوهاي برق ، موتور درايور وآهن كشي ونيز سازه فلزي ساختمان  در داخل موتورخانه
۲- كشيدن سيم ارت واتصال  آن به همراه سيمهاي فرمان در قسمتهاي فلزي درب هاي طبقات
۳- اتصال ارت به بدنه فلزي كابين  . (اجراي هم بندي مناسب در تجهيزات بالاي كابين بسيار مهم  وضروري مي باشد).
۴- اتصال ارت به آهن كشي  آسانسور ، يازه فلزي ساختمان وتجهيزات الكتريكي (در صورت وجود)در چاهك 
۵- ايجاد هم بندي مابين قسمتهاي فلزي تجهيزات الكتريكي ويا بين تجهيزات فلزي  وهاديهاي بيگانه  در موتورخانه  ونيز براي تجهيزات بالاي كابين ونيز در داخل چاهك آسانسور ،كه احتمال در دسترس بودن همزمان آنها توسط فرد وجود داشته باشد. 
۶- ايجاد هم بندي مابين تجهيزات فلزي در طول مسير چاه
نكته مهم اينكه :براي هر قسمت وتجهيزي كه سيم فاز كشيده مي شود مي بايست اتصال ارت نيز در نظر گرفته شود.واگر مسير عبور سيم بندي به گونه اي است كه حفاظت مكانيكي براي سيمها  وجود ندارد واحتمال زخمي شدن سيم بندي وجود دارد .مي بايست كه علاوه بر عبور سيمها از داخل كاندويت مناسب ، بدنه كاندويت هاي فلزي ومجاور را به يكديگر هم بندي كرده و مسيرهاي عبور فلزي ، مانند:داكتها وسيني هاي فلزي را به اتصال ارت مجهز نمود.
تست دوره اي مقاومت الكترود اتصال به زمين (چاه ارت) و بازرسي وآچاركشي كليه اتصالات سيستم ارتينگ وهم بندي  مي بايست در دستور كار تعميركاران آسانسورها قرار داده شود.